Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Gjoba të qarkullimit rrugor

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 01/28/2019 - 10:20 nga Valmira Bebri
Mër, 01/23/2019 - 12:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor për parkimet e gabuara, Shkurt 2017-Dhjetor 2018'

Mër, 01/23/2019 - 12:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor sipas Njësisë Administrative, Mars 2016-Janar 2017'

Mër, 01/23/2019 - 12:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor sipas Njësisë Administrative, Mars 2016-Janar 2017'

Mër, 01/23/2019 - 12:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor për parkimet e gabuara, Shkurt 2017-Dhjetor 2018'

Mër, 01/23/2019 - 12:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor për parkimet e gabuara, Shkurt 2017-Dhjetor 2018'

Mër, 01/23/2019 - 12:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Gjoba të qarkullimit rrugor sipas Njësisë Administrative, Mars 2016-Janar 2017'

Mër, 01/23/2019 - 10:07 nga Besmir Osmenaj