Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Fëmijë në çerdhe e kopshte që rimbursohen 100% nga Bashkia

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 08/09/2022 - 10:56 nga Arba Panajoti

Update to resource Fëmijë me rimbursim 100%, 2022

This is the published revision.
Mar, 08/09/2022 - 10:41 nga Arba Panajoti

Update to resource Fëmijë me rimbursim 100%, 2016 - 2022

Mar, 07/26/2022 - 10:53 nga Arba Panajoti

Update to resource Fëmijë me rimbursim 100%, 2016 - 2022

Hën, 07/25/2022 - 10:21 nga Arba Panajoti

Update to resource Fëmijë me rimbursim 100%, 2022

Hën, 07/25/2022 - 10:16 nga Arba Panajoti

Update to resource Fëmijë me rimbursim 100%, 2016 - 2022

Enj, 06/02/2022 - 11:31 nga Anisa Vuçaj

Update to resource Fëmijë me rimbursim 100%, 2022

Enj, 06/02/2022 - 11:17 nga Anisa Vuçaj

Update to resource Fëmijë me rimbursim 100%, 2016 - 2022

Mër, 04/20/2022 - 10:11 nga Jona Dervishi

Update to resource Fëmijë me rimbursim 100%, 2022

Mër, 04/20/2022 - 10:08 nga Jona Dervishi

Update to resource Fëmijë me rimbursim 100%, 2016 - 2022

Mar, 03/29/2022 - 10:12 nga Jona Dervishi

Update to resource Fëmijë me rimbursim 100%, 2022

Mar, 03/29/2022 - 10:10 nga Jona Dervishi

Update to resource Fëmijë me rimbursim 100%, 2016 - 2022

Mar, 02/22/2022 - 10:54 nga Jona Dervishi
Mar, 02/22/2022 - 10:53 nga Jona Dervishi

Update to resource Fëmijë me rimbursim 100%, 2021

Mar, 02/22/2022 - 10:49 nga Jona Dervishi

Update to resource Fëmijë me rimbursim 100%, 2016 - 2022

Pre, 12/24/2021 - 10:51 nga Jona Dervishi

Update to resource Fëmijë me rimbursim 100%, 2021

Pre, 12/24/2021 - 10:50 nga Jona Dervishi

Update to resource Fëmijë me rimbursim 100%, 2016-2021

Mër, 11/17/2021 - 10:03 nga Jona Dervishi

Update to resource Fëmijë me rimbursim 100%, 2021

Mër, 11/17/2021 - 10:02 nga Jona Dervishi

Update to resource Fëmijë me rimbursim 100%, 2016-2021

Pre, 10/29/2021 - 15:20 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/28/2021 - 12:18 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/28/2021 - 12:18 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/20/2021 - 10:08 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/20/2021 - 10:08 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/19/2021 - 11:10 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/19/2021 - 11:10 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/15/2021 - 12:55 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/15/2021 - 12:55 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/15/2021 - 11:37 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/15/2021 - 11:37 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 05/11/2021 - 13:19 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 05/11/2021 - 13:19 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 04/19/2021 - 11:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 04/19/2021 - 11:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 03/17/2021 - 12:09 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 03/17/2021 - 12:09 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/12/2021 - 09:40 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/12/2021 - 09:40 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/10/2021 - 12:28 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/10/2021 - 12:28 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/10/2021 - 11:07 nga Jona Dervishi
Mër, 02/10/2021 - 11:06 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/22/2021 - 11:07 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/15/2020 - 12:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/15/2020 - 12:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/10/2020 - 14:03 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/10/2020 - 14:03 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/10/2020 - 14:03 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/10/2020 - 14:03 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/12/2020 - 13:45 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/12/2020 - 13:45 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'