Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Numri i shtretërve sipas çerdheve

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 10/29/2021 - 15:20 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Enj, 10/28/2021 - 12:18 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/28/2021 - 12:18 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/15/2021 - 12:55 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/15/2021 - 12:55 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/15/2021 - 12:55 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 04/19/2021 - 11:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 04/19/2021 - 11:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 04/19/2021 - 11:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 04/19/2021 - 11:05 nga Jona Dervishi
Hën, 04/19/2021 - 11:01 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/22/2021 - 11:07 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/12/2020 - 13:45 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/12/2020 - 13:45 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/22/2020 - 17:00 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/22/2020 - 17:00 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/07/2020 - 11:55 nga Drejtoria e të ...
Pre, 04/17/2020 - 15:47 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/17/2020 - 15:47 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/17/2020 - 15:46 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/17/2020 - 15:46 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/17/2020 - 15:46 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/17/2020 - 13:30 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/21/2020 - 12:22 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/21/2020 - 11:26 nga Jona Dervishi
Mar, 10/22/2019 - 10:45 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/22/2019 - 10:45 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 12:16 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 12:15 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/08/2019 - 13:54 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/08/2019 - 13:53 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:53 nga Jona Dervishi
Hën, 06/17/2019 - 10:47 nga Jona Dervishi
Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Shtretër në çerdhe, 2019'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Shtretër në çerdhe, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Shtretër në çerdhe, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Shtretër në çerdhe, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Shtretër në çerdhe, 2016-2019'

Mër, 06/05/2019 - 11:18 nga Jona Dervishi
Mër, 04/17/2019 - 10:54 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Tr I 2019'

Mër, 04/17/2019 - 10:54 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Tr I 2019'

Mër, 04/17/2019 - 10:54 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr I 2019'

Mër, 04/17/2019 - 10:51 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Tr I - IV 2018'

Pre, 02/15/2019 - 10:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr IV 2018'

Enj, 02/14/2019 - 09:41 nga Valmira Bebri
Hën, 02/11/2019 - 12:44 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr III 2018'

Hën, 01/28/2019 - 10:23 nga Valmira Bebri
Mar, 01/22/2019 - 17:57 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I - III 2018'

Mar, 01/22/2019 - 17:57 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I - IV 2017'

Mar, 01/22/2019 - 17:57 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I - IV 2016'