Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Fëmijë të regjistruar sipas përkatësisë etnike dhe kërkesat për regjistrim në çerdhe

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 01/22/2021 - 14:08 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Pre, 01/22/2021 - 14:08 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/22/2021 - 14:08 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/22/2021 - 11:18 nga Jona Dervishi
Pre, 01/22/2021 - 11:18 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/30/2020 - 13:13 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/30/2020 - 10:30 nga Drejtoria e të ...
Mar, 01/21/2020 - 13:38 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/21/2020 - 13:38 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/21/2020 - 13:38 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/21/2020 - 13:42 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/21/2020 - 15:17 nga Jona Dervishi
Mar, 01/21/2020 - 15:12 nga Jona Dervishi
Hën, 06/17/2019 - 10:50 nga Jona Dervishi
Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Përkatësia etnike në çerdhe, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Përkatësia etnike në çerdhe, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Përkatësia etnike në çerdhe, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Përkatësia etnike në çerdhe, 2016-2018'

Mër, 06/05/2019 - 11:35 nga Jona Dervishi
Hën, 02/11/2019 - 09:41 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2016 - Viti 2018'

Hën, 02/11/2019 - 09:34 nga Valmira Bebri
Hën, 01/28/2019 - 10:35 nga Valmira Bebri
Mar, 01/22/2019 - 14:57 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2018'

Mar, 01/22/2019 - 14:57 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Mar, 01/22/2019 - 14:57 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'

Mar, 01/22/2019 - 14:57 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Fëmijët e regjistruar sipas përkatësisë etnike dhe kërkesat për regjistrim në çerdhe 2016-2018'

Mar, 01/22/2019 - 12:17 nga Arba Panajoti