Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Fëmijë të regjistruar, frekuentimi dhe mungesat ne çerdhet dhe kopshtet publike

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 06/10/2019 - 11:22 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Përmbledhëse për çerdhet dhe kopshtet,2016-2019'

Hën, 06/10/2019 - 11:22 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Përmbledhëse për çerdhet dhe kopshtet,2016-2019'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Përmbledhëse për çerdhet dhe kopshtet, 2019'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Përmbledhëse për çerdhet dhe kopshtet, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Përmbledhëse për çerdhet dhe kopshtet, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Përmbledhëse për çerdhet dhe kopshtet, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Përmbledhëse për çerdhet dhe kopshtet,2016-2019'

Mër, 06/05/2019 - 11:07 nga Jona Dervishi
Mar, 05/21/2019 - 12:24 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Janar-Prill 2019'

Mar, 05/21/2019 - 12:24 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Mars 2016-Prill 2019'

Mër, 04/17/2019 - 10:54 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Janar-Mars 2019'

Mër, 04/17/2019 - 10:54 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Mars 2016-Mars 2019'

Mër, 04/17/2019 - 10:44 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Janar 2019'

Pre, 02/15/2019 - 13:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Janar - Dhjetor 2018'

Pre, 02/15/2019 - 13:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Mars 2016-Janar 2019'

Pre, 02/15/2019 - 10:56 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Mars 2016-Nëntor 2018'

Hën, 01/28/2019 - 10:36 nga Valmira Bebri
Mar, 01/22/2019 - 11:56 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar - Nëntor 2018'

Mar, 01/22/2019 - 11:56 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar - Dhjetor 2017'

Mar, 01/22/2019 - 11:56 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Mars - Dhjetor 2016'

Mar, 01/22/2019 - 11:56 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Mars - Dhjetor 2016'

Mar, 01/22/2019 - 11:56 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Fëmijë të regjistruar, frekuentimi dhe mungesat në çerdhe dhe kopshte publike, Mars 2016-Nëntor 2018'

Mar, 01/22/2019 - 11:56 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Fëmijë të rgjistruar, frekuentimi dhe mungesat në çerdhe dhe kopshte publike, Mars 2016-Nëntor 2018'

Mar, 01/22/2019 - 11:01 nga Arba Panajoti