Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Fëmijë të regjistruar, frekuentimi dhe mungesat ne çerdhet dhe kopshtet publike

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 09/20/2021 - 10:08 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Hën, 09/20/2021 - 10:08 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/19/2021 - 11:10 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/19/2021 - 11:10 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/14/2021 - 12:49 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/14/2021 - 12:49 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/15/2021 - 11:37 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/15/2021 - 11:37 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 05/11/2021 - 13:19 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 05/11/2021 - 13:19 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 04/19/2021 - 11:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 04/19/2021 - 11:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 03/17/2021 - 12:09 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 03/17/2021 - 12:09 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/12/2021 - 12:41 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/12/2021 - 12:41 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/10/2021 - 12:28 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/10/2021 - 12:28 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/10/2021 - 12:28 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/10/2021 - 11:02 nga Jona Dervishi
Mër, 02/10/2021 - 11:00 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/22/2021 - 11:07 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/15/2020 - 12:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/15/2020 - 12:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/10/2020 - 14:03 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/10/2020 - 14:03 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/12/2020 - 13:45 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/12/2020 - 13:45 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/17/2020 - 12:21 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/17/2020 - 12:21 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/22/2020 - 17:00 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/22/2020 - 16:58 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/09/2020 - 11:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/09/2020 - 11:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/17/2020 - 12:45 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/17/2020 - 12:45 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 04/02/2020 - 02:36 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/10/2020 - 14:01 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/10/2020 - 14:01 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/10/2020 - 12:07 nga Jona Dervishi
Hën, 02/10/2020 - 12:07 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/21/2020 - 12:22 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/21/2020 - 11:58 nga Jona Dervishi
Mar, 10/22/2019 - 10:04 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/22/2019 - 10:04 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/09/2019 - 11:40 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/09/2019 - 11:40 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 09:38 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 09:37 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 10:07 nga Jona Dervishi