Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Fëmijë të regjistruar për herë të parë në çerdhe sipas grupmoshave dhe çerdheve

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 07/25/2022 - 13:18 nga Arba Panajoti

Update to resource Regjistrimi për herë të parë në çerdhe, 2022

This is the published revision.
Hën, 07/25/2022 - 13:13 nga Arba Panajoti

Update to resource Regjistrimi për herë të parë në çerdhe, 2016-2022

Pre, 04/22/2022 - 10:03 nga Jona Dervishi
Pre, 04/22/2022 - 10:03 nga Jona Dervishi

Update to resource Regjistrimi për herë të parë në çerdhe, 2016-2022

Mar, 02/22/2022 - 12:25 nga Jona Dervishi

Update to resource Regjistrimi për herë të parë në çerdhe, 2021

Mar, 02/22/2022 - 12:21 nga Jona Dervishi

Update to resource Regjistrimi për herë të parë në çerdhe, 2016-2021

Pre, 10/29/2021 - 15:20 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 10/29/2021 - 15:20 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/28/2021 - 12:18 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/28/2021 - 12:18 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/28/2021 - 12:18 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/15/2021 - 12:55 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/15/2021 - 12:55 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/15/2021 - 12:55 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/15/2021 - 12:55 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 04/19/2021 - 11:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 04/19/2021 - 11:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 04/19/2021 - 11:17 nga Jona Dervishi
Hën, 04/19/2021 - 11:16 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/22/2021 - 14:08 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/12/2020 - 13:45 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/12/2020 - 13:45 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/28/2020 - 14:08 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/22/2020 - 17:03 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/22/2020 - 17:03 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/07/2020 - 14:20 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/07/2020 - 11:49 nga Drejtoria e të ...
Pre, 04/17/2020 - 15:47 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/17/2020 - 15:46 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/17/2020 - 15:46 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/17/2020 - 15:46 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/17/2020 - 14:35 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/21/2020 - 12:22 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/21/2020 - 12:22 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/21/2020 - 11:43 nga Jona Dervishi
Mar, 10/22/2019 - 10:41 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/22/2019 - 10:41 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/22/2019 - 10:41 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 10:36 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 10:34 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:40 nga Jona Dervishi
Hën, 06/17/2019 - 10:51 nga Jona Dervishi
Mër, 06/05/2019 - 11:14 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Regjistrimi për herë të parë në çerdhe, 2019'

Mër, 06/05/2019 - 11:14 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Regjistrimi për herë të parë në çerdhe, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 11:14 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Regjistrimi për herë të parë në çerdhe, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 11:14 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Regjistrimi për herë të parë në çerdhe, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 11:14 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Regjistrimi për herë të parë në çerdhe, 2016-2019'

Mër, 06/05/2019 - 11:15 nga Jona Dervishi
Mër, 04/17/2019 - 10:54 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Tr I 2019'

Mër, 04/17/2019 - 10:54 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Tr I 2019'