Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Kopshte dhe çerdhe në Nj.A, 2017

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 06/05/2019 - 11:25 nga Jona Dervishi
This is the published revision.
Mar, 01/22/2019 - 09:09 nga Arba Panajoti