Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Shkelje për sjelljen në transportin publik, 2016-2021

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 09/13/2021 - 13:26 nga Arba Panajoti
This is the published revision.
Enj, 08/19/2021 - 10:45 nga Arba Panajoti
Mër, 07/07/2021 - 12:00 nga Arba Panajoti
Pre, 05/14/2021 - 14:15 nga Arba Panajoti
Pre, 04/09/2021 - 11:30 nga Arba Panajoti
Hën, 03/08/2021 - 11:30 nga Arba Panajoti
Hën, 03/08/2021 - 11:16 nga Arba Panajoti
Mër, 01/27/2021 - 10:20 nga Besmir Osmenaj
Mar, 12/29/2020 - 14:11 nga Besmir Osmenaj
Pre, 11/20/2020 - 11:29 nga Besmir Osmenaj
Mër, 09/09/2020 - 15:14 nga Besmir Osmenaj
Enj, 09/03/2020 - 10:29 nga Besmir Osmenaj
Pre, 07/24/2020 - 14:16 nga Besmir Osmenaj
Enj, 07/09/2020 - 11:04 nga Besmir Osmenaj
Hën, 07/06/2020 - 13:16 nga Drejtoria e të ...
Enj, 05/28/2020 - 09:09 nga Besmir Osmenaj
Enj, 05/07/2020 - 14:59 nga Besmir Osmenaj
Enj, 05/07/2020 - 13:28 nga Besmir Osmenaj
Mar, 03/31/2020 - 12:12 nga Besmir Osmenaj
Mër, 03/04/2020 - 10:03 nga Besmir Osmenaj
Enj, 01/30/2020 - 10:01 nga Besmir Osmenaj
Pre, 12/13/2019 - 12:49 nga Besmir Osmenaj
Mar, 11/19/2019 - 09:19 nga Besmir Osmenaj
Mar, 11/19/2019 - 09:01 nga Besmir Osmenaj
Hën, 11/18/2019 - 13:36 nga Besmir Osmenaj
Hën, 10/14/2019 - 13:55 nga Besmir Osmenaj
Hën, 09/09/2019 - 09:27 nga Besmir Osmenaj
Mar, 08/20/2019 - 12:03 nga Besmir Osmenaj
Enj, 07/11/2019 - 11:20 nga Besmir Osmenaj
Mër, 06/05/2019 - 15:34 nga Besmir Osmenaj
Pre, 04/19/2019 - 10:33 nga Jona Dervishi
Pre, 02/15/2019 - 15:26 nga Besmir Osmenaj
Enj, 01/31/2019 - 13:10 nga Arba Panajoti
Enj, 01/31/2019 - 13:09 nga Arba Panajoti
Hën, 01/21/2019 - 18:16 nga Valmira Bebri