Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Shkeljet për sjelljen dhe sigurinë e shërbimit të transportit urban

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 09/13/2021 - 15:37 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Hën, 09/13/2021 - 15:37 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/19/2021 - 11:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/19/2021 - 11:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/07/2021 - 12:27 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/07/2021 - 12:28 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/14/2021 - 16:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/14/2021 - 16:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/09/2021 - 13:59 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/09/2021 - 13:59 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 03/12/2021 - 14:05 nga Arba Panajoti
Hën, 03/08/2021 - 11:41 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/08/2021 - 11:41 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/08/2021 - 11:41 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/08/2021 - 11:41 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/08/2021 - 11:41 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/08/2021 - 11:41 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/08/2021 - 11:41 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/08/2021 - 11:41 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/08/2021 - 11:41 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/08/2021 - 11:41 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 03/08/2021 - 11:29 nga Arba Panajoti
Hën, 03/08/2021 - 11:27 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/27/2021 - 11:45 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/29/2020 - 16:17 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/29/2020 - 16:17 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/20/2020 - 14:27 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/20/2020 - 14:27 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/09/2020 - 15:22 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/09/2020 - 15:22 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/03/2020 - 11:49 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/03/2020 - 11:49 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/03/2020 - 11:49 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/03/2020 - 11:49 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/03/2020 - 11:49 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/03/2020 - 11:49 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/28/2020 - 14:08 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 07/24/2020 - 14:31 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 07/24/2020 - 14:31 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/09/2020 - 13:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/06/2020 - 15:49 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/06/2020 - 15:49 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/06/2020 - 15:49 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/06/2020 - 15:49 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/06/2020 - 15:49 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/06/2020 - 15:49 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/06/2020 - 15:49 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/28/2020 - 10:48 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/28/2020 - 10:48 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/07/2020 - 14:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'