Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Shpejtësia mesatare e mjeteve në orar normal

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 05/21/2021 - 16:46 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Pre, 04/23/2021 - 15:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/23/2021 - 15:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/23/2021 - 13:34 nga Arba Panajoti
Mar, 07/21/2020 - 13:47 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/21/2020 - 13:47 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/21/2020 - 11:31 nga Arba Panajoti
Mar, 07/21/2020 - 11:28 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/31/2020 - 10:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/31/2020 - 10:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 11:26 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 11:26 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/02/2019 - 12:05 nga Arba Panajoti
Pre, 08/02/2019 - 12:03 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/02/2019 - 12:01 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/02/2019 - 11:58 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/02/2019 - 11:56 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/02/2019 - 10:45 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/01/2019 - 13:29 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/01/2019 - 13:28 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/01/2019 - 13:27 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:07 nga Arba Panajoti
Enj, 06/13/2019 - 17:28 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Shpejtësia e mjeteve në orar normal, 2016 - 2018'

Enj, 06/13/2019 - 15:49 nga Arba Panajoti
Pre, 05/31/2019 - 10:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Shpejtësia e mjeteve në orar normal, 2018'

Pre, 05/31/2019 - 10:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Shpejtësia e mjeteve në orar normal, 2017'

Mar, 05/28/2019 - 15:33 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Shpejtësia e mjeteve në orar normal, 2016'

Mar, 05/28/2019 - 15:32 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Shpejtësia e mjeteve në orar normal, 2016 - 2018'

Mër, 05/22/2019 - 12:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2018'

Mër, 05/22/2019 - 12:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016, Tr I 2017-Tr IV 2018'

Mër, 05/22/2019 - 12:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016, Tr I 2017-Tr IV 2018'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I-III 2018'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I-IV 2017'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I-III 2018'

Enj, 01/31/2019 - 11:24 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'

Enj, 01/31/2019 - 11:24 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I - Tr III 2018'

Enj, 01/31/2019 - 11:24 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I - Tr IV 2017'

Enj, 01/31/2019 - 11:24 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I - Tr IV 2017'

Enj, 01/31/2019 - 11:24 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'

Enj, 01/31/2019 - 11:24 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'

Enj, 01/31/2019 - 11:24 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016, Tr I 2017-Tr III 2018'

Enj, 01/31/2019 - 10:46 nga Arba Panajoti
Hën, 01/28/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri
Hën, 01/21/2019 - 20:51 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I - Tr III 2018'

Hën, 01/21/2019 - 20:51 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I - Tr IV 2017'

Hën, 01/21/2019 - 20:51 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2016'

Hën, 01/21/2019 - 20:51 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I 2017-Tr III 2018'

Hën, 01/21/2019 - 17:59 nga Valmira Bebri