Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Shpejtësia mesatare e mjeteve në orë piku

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 04/23/2021 - 15:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Pre, 04/23/2021 - 15:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/23/2021 - 13:31 nga Arba Panajoti
Mar, 07/21/2020 - 13:47 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/21/2020 - 13:47 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/21/2020 - 11:13 nga Arba Panajoti
Mar, 07/21/2020 - 11:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/31/2020 - 10:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/31/2020 - 10:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 11:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 11:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/02/2019 - 12:17 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/02/2019 - 12:14 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/01/2019 - 12:42 nga Arba Panajoti
Enj, 08/01/2019 - 12:41 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/01/2019 - 12:40 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/01/2019 - 12:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:09 nga Arba Panajoti
Enj, 06/13/2019 - 17:28 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Shpejtësia e mjeteve në orë piku, 2016-2018'

Enj, 06/13/2019 - 17:28 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Shpejtësia e mjeteve në orë piku, 2016-2018'

Enj, 06/13/2019 - 17:28 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Shpejtësia e mjeteve në orë piku, 2018'

Enj, 06/13/2019 - 17:28 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Shpejtësia e mjeteve në orë piku, 2017'

Enj, 06/13/2019 - 15:45 nga Arba Panajoti
Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Shpejtësia e mjeteve në orë piku, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Shpejtësia e mjeteve në orë piku, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Shpejtësia e mjeteve në orë piku, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Shpejtësia e mjeteve në orë piku, 2016-2018'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2016, Tr I 2017 - Tr III 2018'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I-IV 2017'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I-III 2018'

Enj, 01/31/2019 - 11:24 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'

Enj, 01/31/2019 - 11:24 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I - Tr III 2018'

Enj, 01/31/2019 - 11:24 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I - Tr IV 2017'

Enj, 01/31/2019 - 11:24 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016, Tr I 2017 - Tr III 2018'

Enj, 01/31/2019 - 11:24 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'

Enj, 01/31/2019 - 11:24 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016, Tr I 2017 - Tr III 2018'

Enj, 01/31/2019 - 11:24 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2017 - Tr III 2018'

Enj, 01/31/2019 - 10:45 nga Arba Panajoti
Hën, 01/28/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri
Hën, 01/21/2019 - 20:51 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I - Tr III 2018'

Hën, 01/21/2019 - 17:51 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I - Tr IV 2017'

Hën, 01/21/2019 - 17:49 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2016'

Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I 2017 - Tr III 2018'

Hën, 01/21/2019 - 17:46 nga Valmira Bebri