Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Fluksi ditor i mjeteve që qarkullojnë në Tiranë

Fluksi mesatar ditor i mjeteve që qarkullojnë në disa prej rrugëve të Tiranës

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-04-23
Data e publikimit
2019-01-21
Frequency
Tremujor
Identifikuesi
c24a42aa-5849-4111-a243-282062cf1b94
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public