Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Të dhëna mbi Infrastrukturën rrugore

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 05/12/2021 - 16:23 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Mër, 05/12/2021 - 16:23 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 05/12/2021 - 16:23 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/23/2021 - 15:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/23/2021 - 15:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/21/2020 - 13:47 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/21/2020 - 13:47 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/21/2020 - 11:17 nga Arba Panajoti
Mar, 07/21/2020 - 10:47 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/21/2020 - 10:42 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/31/2020 - 10:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 11:28 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 11:28 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/02/2019 - 09:54 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/02/2019 - 09:48 nga Arba Panajoti
Pre, 08/02/2019 - 09:47 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/02/2019 - 09:17 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/02/2019 - 09:17 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:10 nga Arba Panajoti
Enj, 06/13/2019 - 15:51 nga Arba Panajoti
Pre, 05/31/2019 - 10:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Infrastruktura rrugore, 2018'

Pre, 05/31/2019 - 10:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Infrastruktura rrugore, 2017'

Pre, 05/31/2019 - 10:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Infrastruktura rrugore, 2016'

Pre, 05/31/2019 - 10:07 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Infrastruktura rrugore, 2016 - 2018'

Mër, 05/22/2019 - 12:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2018'

Mër, 05/22/2019 - 12:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2018'

Mër, 05/22/2019 - 12:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr IV 2018'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I-IV 2016'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I-IV 2017'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I-III 2018'

Pre, 02/01/2019 - 10:10 nga Valmira Bebri
Enj, 01/31/2019 - 14:24 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I - Tr III 2018'

Enj, 01/31/2019 - 14:24 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I - Tr IV 2017'

Enj, 01/31/2019 - 14:24 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I - Tr IV 2016'

Enj, 01/31/2019 - 11:24 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr III 2018'

Enj, 01/31/2019 - 11:24 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr III 2018'

Enj, 01/31/2019 - 11:21 nga Arba Panajoti
Hën, 01/28/2019 - 10:37 nga Valmira Bebri
Mar, 01/22/2019 - 09:50 nga Drejtoria e të ...
Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I - Tr IV 2017'

Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I - Tr IV 2016'

Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I - Tr III 2018'

Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr III 2018'

Hën, 01/21/2019 - 17:10 nga Valmira Bebri