Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Leje të lëshuara për ushtrim aktiviteti

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 02/23/2021 - 13:23 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Mar, 02/23/2021 - 13:23 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/10/2020 - 14:03 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/10/2020 - 14:03 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/17/2020 - 12:45 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/17/2020 - 12:45 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/07/2020 - 14:59 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/07/2020 - 14:59 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/07/2020 - 14:54 nga Besmir Osmenaj
Pre, 08/07/2020 - 14:37 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/18/2020 - 11:42 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/01/2019 - 13:42 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/01/2019 - 13:42 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/01/2019 - 13:42 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/01/2019 - 13:42 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/01/2019 - 13:42 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/01/2019 - 11:10 nga Besmir Osmenaj
Pre, 11/01/2019 - 10:56 nga Besmir Osmenaj
Mër, 10/30/2019 - 13:34 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/30/2019 - 13:34 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/30/2019 - 10:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/30/2019 - 10:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/30/2019 - 10:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/29/2019 - 10:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/23/2019 - 13:44 nga Drejtoria e të ...
Hën, 07/15/2019 - 10:59 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/15/2019 - 10:58 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:18 nga Arba Panajoti
Enj, 06/13/2019 - 14:55 nga Drejtoria e të ...
Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Leje për ushtrim aktiviteti, 2018'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Leje për ushtrim aktiviteti, 2017'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Leje për ushtrim aktiviteti, 2016'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Leje për ushtrim aktiviteti, 2016-2018'

Mër, 05/22/2019 - 12:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2018'

Mër, 05/22/2019 - 12:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr IV 2018'

Pre, 02/01/2019 - 11:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr III 2018'

Hën, 01/28/2019 - 12:16 nga Valmira Bebri
Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-III 2018'

Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2017'

Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2016'

Hën, 01/21/2019 - 14:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Leje të lëshuara për ushtrim aktiviteti 2016-2018'

Hën, 01/21/2019 - 14:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Leje të lëshuara për ushtrim aktiviteti 2016-2018'

Hën, 01/21/2019 - 14:48 nga Arba Panajoti

Update to resource '2018'

Hën, 01/21/2019 - 14:48 nga Arba Panajoti

Update to resource '2017'

Hën, 01/21/2019 - 14:48 nga Arba Panajoti

Update to resource '2016'

Hën, 01/21/2019 - 14:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Leje të lëshuara për ushtrim aktiviteti 2016-2018'

Hën, 01/21/2019 - 12:54 nga Arba Panajoti