Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Pagesat mesatare të një biznesi

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 02/01/2022 - 11:52 nga Arba Panajoti

Update to resource Pagesat mesatare të një biznesi, 2016-2021

This is the published revision.
Mar, 02/01/2022 - 11:50 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/12/2021 - 13:20 nga Arba Panajoti
Mar, 01/19/2021 - 13:59 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/19/2021 - 13:59 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/19/2021 - 13:59 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/19/2021 - 13:18 nga Arba Panajoti
Enj, 01/23/2020 - 09:46 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/23/2020 - 09:22 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/22/2020 - 11:27 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/22/2020 - 11:27 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/22/2020 - 11:27 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/22/2020 - 11:26 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/22/2020 - 11:26 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/22/2020 - 11:15 nga Jona Dervishi
Mër, 01/22/2020 - 10:54 nga Jona Dervishi
Mër, 01/22/2020 - 10:50 nga Arba Panajoti
Mër, 01/22/2020 - 10:49 nga Arba Panajoti
Mër, 01/22/2020 - 10:47 nga Arba Panajoti
Mër, 07/10/2019 - 14:16 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/10/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/10/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/10/2019 - 14:13 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 10:46 nga Arba Panajoti
Enj, 06/13/2019 - 14:41 nga Drejtoria e të ...
Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Pagesat mesatare të një biznesi, 2018'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Pagesat mesatare të një biznesi 2018'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Pagesat mesatare të një biznesi, 2017'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Pagesat mesatare të një biznesi, 2016'

Hën, 06/03/2019 - 14:11 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Pagesat mesatare të një biznesi, 2016-2018'

Mër, 05/22/2019 - 12:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2018'

Mër, 05/22/2019 - 12:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016-2018'

Mër, 05/22/2019 - 09:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016-2017'

Mër, 02/20/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2016-2018'

Pre, 02/01/2019 - 11:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2017'

Pre, 02/01/2019 - 11:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016'

Pre, 02/01/2019 - 11:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Viti 2016 - Viti 2018'

Hën, 01/28/2019 - 12:21 nga Valmira Bebri
Hën, 01/21/2019 - 14:48 nga Arba Panajoti

Update to resource '2017'

Hën, 01/21/2019 - 14:48 nga Arba Panajoti

Update to resource '2016'

Hën, 01/21/2019 - 11:58 nga Arba Panajoti
Hën, 01/21/2019 - 11:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Pagesat mesatare te nje biznesi 2016-2018'

Hën, 01/21/2019 - 11:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Pagesat mesatare te nje biznesi 2016-2018'

Hën, 01/21/2019 - 11:43 nga Arba Panajoti
Hën, 01/21/2019 - 11:43 nga Arba Panajoti