Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Subjekte aktive sipas kategorive

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 07/09/2020 - 13:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Enj, 07/09/2020 - 13:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Sht, 04/25/2020 - 19:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Sht, 04/25/2020 - 19:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Sht, 04/25/2020 - 19:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Sht, 04/25/2020 - 19:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Sht, 04/25/2020 - 18:10 nga Arba Panajoti
Sht, 04/25/2020 - 18:05 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/22/2020 - 11:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/22/2020 - 11:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/21/2019 - 15:00 nga Arba Panajoti
Hën, 10/21/2019 - 14:59 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/21/2019 - 14:58 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/21/2019 - 14:54 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/20/2019 - 11:37 nga Arba Panajoti
Hën, 08/19/2019 - 14:16 nga Arba Panajoti
Mër, 07/10/2019 - 14:08 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/10/2019 - 12:09 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/10/2019 - 12:08 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/10/2019 - 12:08 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 10:47 nga Arba Panajoti
Enj, 06/13/2019 - 14:36 nga Drejtoria e të ...
Mër, 06/12/2019 - 23:29 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Subjekte aktive sipas kategorive, 2019'

Mër, 06/12/2019 - 23:29 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Subjekte aktive sipas kategorive, 2018'

Mër, 06/12/2019 - 23:28 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Subjekte aktive sipas kategorive, 2017'

Mër, 06/12/2019 - 23:28 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Subjekte aktive sipas kategorive, 2016'

Mër, 06/12/2019 - 23:28 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Subjekte aktive sipas kategorive, 2016 - 2019'

Enj, 04/11/2019 - 10:37 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2019'

Enj, 04/11/2019 - 10:37 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr I 2019'

Enj, 04/11/2019 - 10:29 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2018'

Hën, 03/18/2019 - 16:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2017'

Hën, 03/18/2019 - 16:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2016'

Hën, 03/18/2019 - 16:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr IV 2018'

Hën, 03/18/2019 - 13:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2018'

Hën, 03/18/2019 - 13:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2017'

Hën, 03/18/2019 - 13:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2016'

Hën, 03/18/2019 - 13:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2016'

Hën, 03/18/2019 - 13:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr IV 2018'

Hën, 03/18/2019 - 13:43 nga Arba Panajoti
Pre, 02/15/2019 - 11:53 nga Valmira Bebri
Pre, 02/01/2019 - 11:34 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr III 2018'

Hën, 01/28/2019 - 10:39 nga Valmira Bebri
Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-III 2018'

Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2017'

Hën, 01/21/2019 - 17:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I-IV 2016'

Hën, 01/21/2019 - 11:48 nga Arba Panajoti

Update to resource '2018'

Hën, 01/21/2019 - 11:48 nga Arba Panajoti

Update to resource '2017'

Hën, 01/21/2019 - 11:48 nga Arba Panajoti

Update to resource '2016'

Hën, 01/21/2019 - 11:48 nga Arba Panajoti

Update to resource '2016'

Hën, 01/21/2019 - 11:48 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Subjekte sekondare sipas kategorive 2016-2018'