Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Mosha mesatare e banorëve të njësive administrative të Tiranës

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 03/02/2021 - 10:35 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Mar, 03/02/2021 - 10:35 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 03/02/2021 - 10:34 nga Drejtoria e të ...