Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Investime në objekte civile e publike, 2020

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 10/19/2021 - 10:49 nga Arba Panajoti
This is the published revision.
Hën, 10/26/2020 - 11:57 nga Arba Panajoti