Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Vendparkime të rezervuar për taxi

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 08/30/2021 - 11:39 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Hën, 08/30/2021 - 11:39 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/30/2021 - 11:32 nga Drejtoria e të ...
Hën, 08/30/2021 - 11:31 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/15/2021 - 12:56 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/15/2021 - 12:56 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/14/2020 - 14:04 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/14/2020 - 14:04 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/14/2020 - 14:04 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/31/2020 - 11:30 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/31/2020 - 11:30 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/06/2020 - 12:49 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/06/2020 - 12:49 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/06/2020 - 12:49 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/06/2020 - 12:49 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/06/2020 - 12:49 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/06/2020 - 12:49 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/01/2020 - 13:55 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/01/2020 - 13:56 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/01/2020 - 13:55 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/01/2020 - 13:55 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/01/2020 - 13:55 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/01/2020 - 13:26 nga Anisa Vuçaj
Hën, 06/01/2020 - 13:16 nga Anisa Vuçaj
Hën, 06/01/2020 - 13:16 nga Anisa Vuçaj
Hën, 06/01/2020 - 13:15 nga Anisa Vuçaj
Hën, 06/01/2020 - 13:12 nga Anisa Vuçaj