Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Objekte kulturore dhe pikat turistike

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 02/14/2022 - 10:48 nga Jona Dervishi
This is the published revision.
Pre, 04/03/2020 - 17:28 nga Besmir Osmenaj

ngarkuar per here te pare