Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Përmbledhëse për çerdhet dhe kopshtet, 2020

Të dhëna të përgjithshme mbi numrin e fëmijëve të regjistruar gjithsej, frekuentimin mesatar mujor dhe numrin e mungesave në çerdhet dhe kopshtet publike të Tiranës. Përllogaritja e frekuentimit dhe numrit të mungesave pë muajin Mars, për arsye të izolimit nga COVID-19, i cili filloi më datë 10.03.2020, janë bërë vetëm për datat (1- 9 mars 2020).Të dhënat raportohen me frekuencë mujore nga Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve (QEZHEF).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.