Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Shkelje për oraret në transportin publik, 2019

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 03/08/2021 - 12:29 nga Arba Panajoti
This is the published revision.
Enj, 01/30/2020 - 10:18 nga Besmir Osmenaj
Enj, 01/30/2020 - 10:16 nga Besmir Osmenaj

Ngarkuar per here te pare