Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Urdhër bllokimet dhe objektet e prishura, 2016-Dhjetor 2021

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 01/14/2022 - 10:25 nga Riselda Selaj
This is the published revision.
Mar, 12/14/2021 - 11:05 nga Riselda Selaj
Mar, 11/16/2021 - 10:12 nga Drejtoria e të ...
Hën, 10/18/2021 - 10:23 nga Drejtoria e të ...
Hën, 10/18/2021 - 10:22 nga Drejtoria e të ...
Enj, 09/09/2021 - 14:01 nga Drejtoria e të ...
Enj, 09/09/2021 - 13:57 nga Drejtoria e të ...
Enj, 09/09/2021 - 13:57 nga Drejtoria e të ...
Mar, 02/23/2021 - 10:22 nga Anisa Vuçaj
Mër, 01/13/2021 - 09:41 nga Besmir Osmenaj
Pre, 12/11/2020 - 10:28 nga Besmir Osmenaj
Mar, 11/24/2020 - 10:23 nga Besmir Osmenaj
Enj, 10/15/2020 - 10:16 nga Besmir Osmenaj
Enj, 09/17/2020 - 14:04 nga Besmir Osmenaj
Enj, 09/03/2020 - 11:01 nga Besmir Osmenaj
Enj, 07/09/2020 - 11:37 nga Besmir Osmenaj
Enj, 05/14/2020 - 10:09 nga Besmir Osmenaj
Enj, 02/13/2020 - 09:29 nga Besmir Osmenaj
Enj, 01/23/2020 - 10:20 nga Besmir Osmenaj
Enj, 01/16/2020 - 09:41 nga Besmir Osmenaj
Mar, 11/12/2019 - 09:18 nga Besmir Osmenaj
Hën, 10/07/2019 - 09:44 nga Besmir Osmenaj
Hën, 09/09/2019 - 13:19 nga Besmir Osmenaj
Hën, 09/09/2019 - 13:16 nga Besmir Osmenaj
Mër, 08/21/2019 - 13:08 nga Besmir Osmenaj
Mër, 08/21/2019 - 13:07 nga Besmir Osmenaj
Mar, 07/09/2019 - 10:20 nga Besmir Osmenaj
Mër, 06/12/2019 - 15:51 nga Besmir Osmenaj
Mër, 06/05/2019 - 10:17 nga Besmir Osmenaj
Mar, 04/16/2019 - 10:58 nga Valmira Bebri
Enj, 04/11/2019 - 11:46 nga Jona Dervishi
Mër, 01/30/2019 - 11:54 nga Arba Panajoti
Mër, 01/30/2019 - 11:47 nga Arba Panajoti
Mar, 01/15/2019 - 16:02 nga Besmir Osmenaj

Ngarkuar per here te pare