Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Urdhër bllokimet dhe objektet e prishura

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 08/21/2019 - 13:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 08/21/2019 - 13:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 08/21/2019 - 13:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 08/21/2019 - 13:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 10:21 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/09/2019 - 10:20 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 13:10 nga Besmir Osmenaj
Enj, 06/20/2019 - 11:45 nga Besmir Osmenaj
Hën, 06/17/2019 - 10:58 nga Besmir Osmenaj
Mër, 06/12/2019 - 17:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Urdhër bllokimet dhe objektet e prishura, 2019'

Mër, 06/12/2019 - 17:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Urdhër bllokimet dhe objektet e prishura, 2019'

Mër, 06/12/2019 - 17:26 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Urdhër bllokimet dhe objektet e prishura, 2016-2019'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Urdhër bllokimet dhe objektet e prishura, 2019'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Urdhër bllokimet dhe objektet e prishura, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Urdhër bllokimet dhe objektet e prishura, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Urdhër bllokimet dhe objektet e prishura, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Urdhër bllokimet dhe objektet e prishura, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 11:12 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Urdhër bllokimet dhe objektet e prishura, 2016-2019'

Mar, 04/16/2019 - 13:53 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Mars 2016-Mars 2019'

Enj, 04/11/2019 - 13:37 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Janar-Mars 2019'

Enj, 04/11/2019 - 13:37 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Mars 2016-Dhjetor 2018'

Enj, 04/11/2019 - 11:49 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Janar - Dhjetor 2018'

Mër, 01/30/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar - Dhjetor 2017'

Mër, 01/30/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Janar - Dhjetor 2017'

Mër, 01/30/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Mars - Dhjetor 2016'

Mër, 01/30/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Mars 2016-Dhjetor 2018'

Mër, 01/30/2019 - 14:15 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Urdhra bllokimi dhe objekte të prishura, Mars 2016-Dhjetor 2018'

Mër, 01/30/2019 - 11:57 nga Arba Panajoti
Mër, 01/30/2019 - 11:49 nga Arba Panajoti
Hën, 01/28/2019 - 12:28 nga Valmira Bebri
Mar, 01/15/2019 - 16:37 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Numri i Urdhrave të bllokimit dhe objekteve të prishura, Mars 2016-Dhjetor 2018'

Mar, 01/15/2019 - 16:02 nga Besmir Osmenaj