Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Urdhër bllokimet dhe objektet e prishura

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 09/16/2021 - 15:51 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Enj, 09/16/2021 - 15:51 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/09/2021 - 15:18 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/09/2021 - 15:18 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/09/2021 - 15:18 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/09/2021 - 15:18 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/09/2021 - 15:18 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/09/2021 - 15:18 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 10:29 nga Anisa Vuçaj
Mar, 02/23/2021 - 10:25 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 10:25 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/13/2021 - 10:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/13/2021 - 10:51 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 12/11/2020 - 12:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 12/10/2020 - 18:06 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/24/2020 - 11:35 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 11/23/2020 - 14:33 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/15/2020 - 11:06 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/15/2020 - 11:06 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/17/2020 - 15:45 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/17/2020 - 15:45 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/03/2020 - 11:49 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/03/2020 - 11:49 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/09/2020 - 13:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/09/2020 - 13:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/14/2020 - 12:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/14/2020 - 12:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/13/2020 - 11:19 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/13/2020 - 11:19 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/13/2020 - 09:39 nga Besmir Osmenaj
Enj, 02/13/2020 - 09:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/23/2020 - 12:47 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/23/2020 - 12:47 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/16/2020 - 10:20 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/16/2020 - 10:20 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/12/2019 - 11:55 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/12/2019 - 11:55 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 11:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 11:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 11:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 11:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 11:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/09/2019 - 13:09 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/09/2019 - 13:09 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/09/2019 - 13:09 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 08/21/2019 - 13:13 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 08/21/2019 - 13:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 08/21/2019 - 13:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 08/21/2019 - 13:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 08/21/2019 - 13:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'