Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Akt-Kontrolle për pezullim punimesh

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 11/25/2020 - 11:36 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Mër, 11/25/2020 - 11:36 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/15/2020 - 17:06 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/15/2020 - 17:06 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/17/2020 - 15:45 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/17/2020 - 15:45 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 18:01 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 18:01 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 18:01 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 15:56 nga Besmir Osmenaj
Pre, 09/04/2020 - 15:49 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/08/2020 - 11:23 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/22/2020 - 16:22 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/13/2020 - 14:19 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/13/2020 - 14:19 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/13/2020 - 14:19 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/13/2020 - 14:19 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/03/2020 - 13:34 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/03/2020 - 13:34 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/16/2020 - 10:20 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/16/2020 - 10:20 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 12/20/2019 - 14:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 12/20/2019 - 14:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 12/20/2019 - 14:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 09:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 09:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 09:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 09:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 09:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 09:10 nga Besmir Osmenaj
Mar, 11/12/2019 - 11:55 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/12/2019 - 11:55 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/12/2019 - 11:55 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/12/2019 - 11:55 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/12/2019 - 11:55 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 11:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 11:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 11:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 11:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 10/04/2019 - 14:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 10/04/2019 - 11:37 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 10/04/2019 - 11:37 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 10/04/2019 - 09:05 nga Valmira Bebri
Pre, 09/13/2019 - 11:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/13/2019 - 11:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/13/2019 - 11:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/13/2019 - 11:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/13/2019 - 11:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/13/2019 - 11:01 nga Besmir Osmenaj
Pre, 09/13/2019 - 10:58 nga Besmir Osmenaj