Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Aplikacioni Tirana Ime

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 11/24/2020 - 17:35 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Mar, 11/24/2020 - 17:35 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/15/2020 - 14:07 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/15/2020 - 14:07 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/15/2020 - 14:07 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/28/2020 - 14:08 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/28/2020 - 14:08 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/28/2020 - 14:08 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 08/28/2020 - 14:08 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/06/2020 - 15:49 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/06/2020 - 15:49 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/06/2020 - 15:49 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/06/2020 - 15:49 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/07/2020 - 14:21 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/07/2020 - 14:21 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/07/2020 - 14:21 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/30/2020 - 13:13 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/30/2020 - 13:13 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/30/2020 - 13:13 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/30/2020 - 12:18 nga Drejtoria e të ...
Enj, 01/30/2020 - 12:18 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 12/20/2019 - 14:07 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/15/2019 - 17:08 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/15/2019 - 17:08 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/15/2019 - 17:08 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/15/2019 - 17:08 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/15/2019 - 17:08 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/15/2019 - 17:08 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/15/2019 - 15:22 nga Drejtoria e të ...
Mar, 10/15/2019 - 15:21 nga Drejtoria e të ...
Mar, 10/15/2019 - 15:20 nga Drejtoria e të ...
Mar, 10/15/2019 - 15:15 nga Drejtoria e të ...
Mar, 10/15/2019 - 14:07 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/15/2019 - 15:08 nga Drejtoria e të ...