Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Akt-Kontrolle për prishje të qetësisë publike

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 09/17/2021 - 13:01 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Pre, 09/17/2021 - 13:01 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 10:19 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 10:19 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 10:19 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 09:51 nga Anisa Vuçaj
Mar, 02/23/2021 - 09:50 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/15/2021 - 13:54 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 12/17/2020 - 09:37 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 12/17/2020 - 09:37 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/25/2020 - 11:36 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/25/2020 - 11:36 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 10/16/2020 - 11:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 10/16/2020 - 11:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/18/2020 - 12:46 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/18/2020 - 12:46 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 18:01 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 18:01 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 18:01 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 18:01 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 16:24 nga Besmir Osmenaj
Pre, 09/04/2020 - 16:23 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/08/2020 - 11:23 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/22/2020 - 16:22 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 02/13/2020 - 14:19 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/16/2020 - 10:20 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 12/20/2019 - 14:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 15:52 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 15:52 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 15:52 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 15:17 nga Besmir Osmenaj
Mar, 11/12/2019 - 11:55 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 10/04/2019 - 09:02 nga Valmira Bebri
Pre, 09/13/2019 - 14:04 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/13/2019 - 14:04 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/13/2019 - 14:04 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/13/2019 - 14:22 nga Besmir Osmenaj
Pre, 09/13/2019 - 14:19 nga Besmir Osmenaj