Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Gjoba për shkelje të ndryshme

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 10/18/2021 - 11:29 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Enj, 09/16/2021 - 15:51 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/16/2021 - 15:51 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 10:19 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 10:19 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 10:19 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 09:24 nga Anisa Vuçaj
Mar, 02/23/2021 - 09:22 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/15/2021 - 16:55 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 12/17/2020 - 12:37 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 12/17/2020 - 12:37 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/25/2020 - 14:37 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/25/2020 - 14:37 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/21/2020 - 11:18 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/21/2020 - 11:18 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/21/2020 - 12:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/21/2020 - 12:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/03/2020 - 14:49 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/03/2020 - 14:49 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/13/2020 - 13:23 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/13/2020 - 13:23 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/11/2020 - 11:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/11/2020 - 11:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/21/2020 - 10:18 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/21/2020 - 10:18 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/14/2020 - 11:32 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/14/2020 - 11:32 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/14/2020 - 09:46 nga Besmir Osmenaj
Pre, 02/14/2020 - 09:46 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/21/2020 - 12:22 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 12/23/2019 - 11:28 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 12/23/2019 - 11:28 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 15:46 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 15:44 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 15:44 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 15:44 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 15:44 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 09:37 nga Besmir Osmenaj
Mar, 11/12/2019 - 12:20 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/12/2019 - 12:20 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/09/2019 - 11:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/09/2019 - 11:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 13:43 nga Besmir Osmenaj
Hën, 10/07/2019 - 11:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 11:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 13:58 nga Besmir Osmenaj
Enj, 09/12/2019 - 13:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 13:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 13:47 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 13:47 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'