Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Gjoba për mungesë dokumentacioni

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 02/23/2021 - 10:19 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Mar, 02/23/2021 - 10:19 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 09:34 nga Anisa Vuçaj
Mar, 02/23/2021 - 09:03 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/21/2021 - 17:06 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 12/17/2020 - 12:37 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 12/17/2020 - 12:37 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 11/26/2020 - 11:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 11/26/2020 - 11:38 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 10/16/2020 - 17:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 10/16/2020 - 17:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/21/2020 - 12:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/21/2020 - 12:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/03/2020 - 17:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/03/2020 - 17:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/13/2020 - 13:23 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 07/13/2020 - 13:23 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 06/10/2020 - 14:34 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 06/10/2020 - 14:34 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/21/2020 - 10:18 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/21/2020 - 10:18 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/14/2020 - 11:32 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/14/2020 - 11:32 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/14/2020 - 11:02 nga Besmir Osmenaj
Pre, 02/14/2020 - 11:01 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 01/21/2020 - 12:31 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 12/23/2019 - 11:28 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 12/23/2019 - 11:28 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 12:44 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 12:48 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 12:44 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 12:48 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 12:44 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 09:43 nga Besmir Osmenaj
Mar, 11/12/2019 - 12:12 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/12/2019 - 12:11 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/09/2019 - 11:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/09/2019 - 11:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 14:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 14:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 11:01 nga Besmir Osmenaj
Enj, 09/12/2019 - 11:00 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 11:00 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 10:54 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 10:44 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 10:42 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 10:40 nga Besmir Osmenaj