Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Gjoba për aktivitete pa leje

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 07/21/2022 - 10:34 nga Riselda Selaj

Update to resource Gjoba për aktivitete pa leje, 2016 - Qershor 2022

This is the published revision.
Mar, 06/21/2022 - 13:19 nga Riselda Selaj

Update to resource Gjoba për aktivitete pa leje, 2022

Mar, 06/21/2022 - 13:17 nga Riselda Selaj

Update to resource Gjoba për aktivitete pa leje, 2016 - Maj 2022

Hën, 05/16/2022 - 10:23 nga Riselda Selaj

Update to resource Gjoba për aktivitete pa leje, 2022

Hën, 05/16/2022 - 10:20 nga Riselda Selaj

Update to resource Gjoba për aktivitete pa leje, 2016 - Prill 2022

Mar, 04/12/2022 - 12:42 nga Riselda Selaj

Update to resource Gjoba për aktivitete pa leje, 2022

Mar, 04/12/2022 - 12:40 nga Riselda Selaj

Update to resource Gjoba për aktivitete pa leje, 2016 - Mars 2022

Hën, 02/14/2022 - 10:35 nga Riselda Selaj
Hën, 02/14/2022 - 10:34 nga Riselda Selaj

Update to resource Gjoba për aktivitete pa leje, 2021

Hën, 02/14/2022 - 10:29 nga Riselda Selaj

Update to resource Gjoba për aktivitete pa leje, 2016 - Janar 2022

Pre, 01/14/2022 - 09:56 nga Riselda Selaj

Update to resource Gjoba për aktivitete pa leje, 2021

Pre, 01/14/2022 - 09:55 nga Riselda Selaj

Update to resource Gjoba për aktivitete pa leje, 2021

Pre, 01/14/2022 - 09:53 nga Riselda Selaj

Update to resource Gjoba për aktivitete pa leje, 2016 - Dhjetor 2021

Mar, 12/14/2021 - 11:50 nga Riselda Selaj

Update to resource Gjoba për aktivitete pa leje, 2021

Mar, 12/14/2021 - 11:48 nga Riselda Selaj

Update to resource Gjoba për aktivitete pa leje, 2016 - Nentor 2021

Mar, 11/16/2021 - 09:48 nga Drejtoria e të ...

Update to resource Gjoba për aktivitete pa leje, 2021

Mar, 11/16/2021 - 09:47 nga Drejtoria e të ...

Update to resource Gjoba për aktivitete pa leje, 2016 - Tetor 2021

Hën, 10/18/2021 - 11:29 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/18/2021 - 11:29 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/18/2021 - 11:29 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/18/2021 - 11:29 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/16/2021 - 15:51 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/16/2021 - 15:51 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/16/2021 - 15:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/16/2021 - 14:48 nga Arba Panajoti
Enj, 09/16/2021 - 13:33 nga Drejtoria e të ...
Mër, 09/15/2021 - 12:44 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/15/2021 - 12:44 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/15/2021 - 12:44 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 10:19 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 10:19 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 09:40 nga Anisa Vuçaj
Mar, 02/23/2021 - 08:40 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/22/2021 - 11:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 12/18/2020 - 12:44 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 12/18/2020 - 12:44 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/27/2020 - 14:45 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/27/2020 - 14:45 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/21/2020 - 17:19 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/21/2020 - 17:19 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/21/2020 - 15:54 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/21/2020 - 15:54 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 15:01 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 15:01 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/23/2020 - 11:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/23/2020 - 11:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/09/2020 - 14:31 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/09/2020 - 14:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/21/2020 - 10:18 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/21/2020 - 10:18 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'