Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Gjoba për aktivitete pa leje

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 09/16/2021 - 15:51 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Enj, 09/16/2021 - 15:51 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/16/2021 - 15:51 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/16/2021 - 14:48 nga Arba Panajoti
Enj, 09/16/2021 - 13:33 nga Drejtoria e të ...
Mër, 09/15/2021 - 12:44 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/15/2021 - 12:44 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/15/2021 - 12:44 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 10:19 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 10:19 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 09:40 nga Anisa Vuçaj
Mar, 02/23/2021 - 08:40 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/22/2021 - 11:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 12/18/2020 - 12:44 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 12/18/2020 - 12:44 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/27/2020 - 14:45 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/27/2020 - 14:45 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/21/2020 - 17:19 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/21/2020 - 17:19 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/21/2020 - 15:54 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 09/21/2020 - 15:54 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 15:01 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 15:01 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/23/2020 - 11:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 07/23/2020 - 11:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/09/2020 - 14:31 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/09/2020 - 14:30 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/21/2020 - 10:18 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 05/21/2020 - 10:18 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/14/2020 - 14:32 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/14/2020 - 14:32 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/14/2020 - 13:23 nga Besmir Osmenaj
Pre, 02/14/2020 - 13:22 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/22/2020 - 11:25 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/08/2020 - 09:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/08/2020 - 09:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 12:45 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 12:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 12:39 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 12:28 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 12:27 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 09:57 nga Besmir Osmenaj
Mër, 10/09/2019 - 11:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/09/2019 - 11:40 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 11:28 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/08/2019 - 11:28 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 16:39 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 16:39 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 16:39 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 13:37 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'