Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Gjoba për zënie të hapësirave publike

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Hën, 10/07/2019 - 11:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/03/2019 - 13:17 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/03/2019 - 13:17 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/03/2019 - 13:17 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/03/2019 - 13:17 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/03/2019 - 13:17 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/03/2019 - 13:17 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/03/2019 - 13:17 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/03/2019 - 13:17 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/03/2019 - 13:17 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/03/2019 - 13:17 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/03/2019 - 12:45 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 10:41 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 10:41 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/12/2019 - 09:11 nga Besmir Osmenaj
Enj, 09/12/2019 - 08:44 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 16:39 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 16:39 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 15:57 nga Besmir Osmenaj
Mër, 09/11/2019 - 13:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 13:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 13:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 13:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 13:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 13:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 13:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 13:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 13:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 13:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 13:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 13:07 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 13:33 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 13:33 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 14:20 nga Besmir Osmenaj
Mër, 09/11/2019 - 14:17 nga Besmir Osmenaj
Mër, 09/11/2019 - 14:04 nga Besmir Osmenaj
Mër, 09/11/2019 - 14:01 nga Besmir Osmenaj
Mër, 09/11/2019 - 13:54 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 13:39 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/11/2019 - 13:18 nga Besmir Osmenaj