Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Gjoba për zënie të hapësirave publike

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 09/15/2021 - 15:48 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Mër, 09/15/2021 - 15:48 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/15/2021 - 15:48 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/15/2021 - 15:48 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/15/2021 - 15:48 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/15/2021 - 15:48 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/15/2021 - 15:48 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/15/2021 - 12:44 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 09/15/2021 - 12:44 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 09/14/2021 - 15:43 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 09/14/2021 - 15:43 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/23/2021 - 09:43 nga Anisa Vuçaj
Mar, 02/23/2021 - 09:42 nga Anisa Vuçaj
Hën, 02/22/2021 - 13:17 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/22/2021 - 10:36 nga Anisa Vuçaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/22/2021 - 14:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/22/2021 - 14:08 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 12/24/2020 - 13:06 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 12/24/2020 - 13:06 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/27/2020 - 17:45 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/27/2020 - 17:45 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/22/2020 - 17:20 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/22/2020 - 14:20 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 09/22/2020 - 12:58 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 09/22/2020 - 12:58 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 18:01 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 09/04/2020 - 18:01 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/14/2020 - 16:29 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 07/14/2020 - 16:28 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/09/2020 - 11:27 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/09/2020 - 11:27 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/22/2020 - 13:21 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 05/22/2020 - 13:21 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/14/2020 - 17:32 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/14/2020 - 17:32 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/14/2020 - 15:11 nga Besmir Osmenaj
Pre, 02/14/2020 - 15:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 01/23/2020 - 12:47 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/24/2019 - 11:42 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/24/2019 - 11:42 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/24/2019 - 11:42 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 09:35 nga Besmir Osmenaj
Mër, 11/13/2019 - 09:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/13/2019 - 09:10 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/09/2019 - 11:41 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Mër, 10/09/2019 - 11:41 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 11:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 11:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/07/2019 - 11:53 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/03/2019 - 13:17 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Property title'