Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Tranporti publik në Tiranë i gjeoreferencuar

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Pre, 11/08/2019 - 17:43 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Pre, 11/08/2019 - 17:43 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 17:43 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 17:29 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 17:29 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 17:29 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 17:29 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 17:29 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 15:39 nga Drejtoria e të ...
Pre, 11/08/2019 - 15:12 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 14:24 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 14:24 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 14:23 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 14:23 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 14:23 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 14:23 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 14:23 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 14:23 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 14:23 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 14:23 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 14:23 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 14:23 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 14:23 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 11/08/2019 - 14:14 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 10/22/2019 - 10:36 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/03/2019 - 13:17 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Property title'

Enj, 10/03/2019 - 12:54 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Property title'

Pre, 06/28/2019 - 10:30 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 06/28/2019 - 10:23 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 06/28/2019 - 10:16 nga Drejtoria e të ...
Enj, 06/27/2019 - 18:11 nga Drejtoria e të ...
Enj, 06/27/2019 - 16:15 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/27/2019 - 16:09 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/27/2019 - 16:08 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/27/2019 - 16:08 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/27/2019 - 16:05 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/27/2019 - 15:33 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/27/2019 - 15:31 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/27/2019 - 15:31 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/27/2019 - 15:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/27/2019 - 15:25 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/27/2019 - 15:24 nga Drejtoria e të ...
Enj, 06/27/2019 - 15:23 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/27/2019 - 15:23 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/27/2019 - 15:19 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/27/2019 - 15:19 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/27/2019 - 15:10 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/27/2019 - 15:09 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/27/2019 - 15:09 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mër, 06/26/2019 - 16:05 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'