Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Numri i familjeve sipas viteve dhe njësive administrative

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 03/26/2020 - 19:00 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Enj, 03/26/2020 - 19:00 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/26/2020 - 19:00 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/26/2020 - 17:31 nga Drejtoria e të ...
Enj, 03/26/2020 - 17:29 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 13:01 nga Drejtoria e të ...
Mar, 07/02/2019 - 13:13 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Numri i familjeve sipas viteve dhe NjA, 2010-2018'

Enj, 06/06/2019 - 17:16 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2010-2018'

Enj, 06/06/2019 - 14:15 nga Besmir Osmenaj

Update to resource 'Viti 2010-2018'

Pre, 05/24/2019 - 12:27 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2010-2018'

Mar, 02/19/2019 - 13:34 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2010-2017'

Hën, 01/28/2019 - 12:33 nga Valmira Bebri
Mar, 01/15/2019 - 13:35 nga Valmira Bebri

Update to resource '2010-2017'

Mar, 01/15/2019 - 11:39 nga Valmira Bebri