Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Ecuria në vite e bizneseve

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 06/03/2020 - 15:40 nga Drejtoria e të ...
This is the published revision.
Mër, 06/12/2019 - 12:22 nga Drejtoria e të ...