Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Dendësia e popullsisë sipas viteve dhe njësive administrative

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 03/26/2020 - 15:59 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Mër, 07/03/2019 - 09:20 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/24/2019 - 13:24 nga Drejtoria e të ...
Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Dendësia e popullsisë sipas viteve dhe NjA, 2009-2018'

Pre, 05/24/2019 - 12:27 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2009-2018'

Pre, 05/24/2019 - 12:27 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2009-2018'

Mar, 02/19/2019 - 13:34 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2009-2017'

Hën, 01/28/2019 - 12:29 nga Valmira Bebri
Mar, 01/15/2019 - 13:35 nga Valmira Bebri

Update to resource '2009-2017'

Mar, 01/15/2019 - 11:25 nga Valmira Bebri