Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Mungesat e fëmijëve në kopshte

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 11/18/2021 - 10:13 nga Jona Dervishi

Update to resource Mungesat në kopshte, 2021

This is the published revision.
Enj, 11/18/2021 - 10:12 nga Jona Dervishi

Update to resource Mungesat në kopshte, 2017-2021

Mër, 11/03/2021 - 11:31 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 11/03/2021 - 11:31 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/02/2021 - 11:30 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/02/2021 - 11:30 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 09/21/2021 - 10:16 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 09/21/2021 - 10:16 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/19/2021 - 11:10 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 08/19/2021 - 11:10 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/14/2021 - 12:49 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/14/2021 - 12:49 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 06/16/2021 - 11:48 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 06/16/2021 - 11:48 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 05/12/2021 - 16:23 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 05/12/2021 - 16:23 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 05/12/2021 - 16:23 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 04/19/2021 - 11:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 04/19/2021 - 11:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 03/17/2021 - 12:09 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 03/17/2021 - 12:09 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 03/12/2021 - 14:58 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/15/2021 - 15:59 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/12/2021 - 09:40 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/12/2021 - 09:40 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/12/2021 - 09:40 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 02/12/2021 - 09:40 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/10/2021 - 12:28 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/10/2021 - 12:28 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 02/10/2021 - 11:19 nga Jona Dervishi
Mër, 02/10/2021 - 11:18 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 01/22/2021 - 11:07 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/15/2020 - 12:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 12/15/2020 - 12:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/10/2020 - 14:03 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 11/10/2020 - 14:03 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/12/2020 - 13:47 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/12/2020 - 13:45 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/10/2020 - 12:31 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Enj, 09/10/2020 - 12:31 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/17/2020 - 12:21 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 08/17/2020 - 12:21 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/22/2020 - 17:00 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/22/2020 - 17:00 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/09/2020 - 11:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Mar, 06/09/2020 - 11:27 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/17/2020 - 12:45 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Pre, 04/17/2020 - 12:45 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/10/2020 - 14:01 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/10/2020 - 14:01 nga Jona Dervishi

Update to resource 'Property title'