Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Regjistrimi në kopshte, 2017-2021

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 11/18/2021 - 10:00 nga Jona Dervishi
This is the published revision.
Mër, 11/03/2021 - 09:54 nga Jona Dervishi
Mar, 11/02/2021 - 09:45 nga Jona Dervishi
Mar, 09/21/2021 - 09:42 nga Jona Dervishi
Enj, 08/19/2021 - 10:59 nga Jona Dervishi
Mër, 07/14/2021 - 10:12 nga Jona Dervishi
Mër, 06/16/2021 - 10:08 nga Jona Dervishi
Mër, 05/12/2021 - 14:04 nga Jona Dervishi
Hën, 04/19/2021 - 10:43 nga Jona Dervishi
Mër, 03/17/2021 - 10:12 nga Jona Dervishi
Pre, 02/12/2021 - 10:24 nga Jona Dervishi
Mër, 02/10/2021 - 11:09 nga Jona Dervishi
Pre, 01/22/2021 - 10:50 nga Jona Dervishi
Mar, 12/15/2020 - 11:07 nga Jona Dervishi
Mar, 11/10/2020 - 12:38 nga Jona Dervishi
Hën, 10/12/2020 - 12:27 nga Jona Dervishi
Hën, 10/12/2020 - 12:16 nga Jona Dervishi
Enj, 09/10/2020 - 11:44 nga Jona Dervishi
Hën, 08/17/2020 - 11:42 nga Jona Dervishi
Mër, 07/22/2020 - 14:06 nga Jona Dervishi
Mar, 06/09/2020 - 09:47 nga Jona Dervishi
Pre, 04/17/2020 - 12:48 nga Jona Dervishi
Hën, 02/10/2020 - 12:46 nga Jona Dervishi
Hën, 02/10/2020 - 12:35 nga Jona Dervishi
Mar, 01/21/2020 - 11:02 nga Jona Dervishi
Hën, 12/23/2019 - 09:25 nga Jona Dervishi
Hën, 11/11/2019 - 09:38 nga Jona Dervishi
Mar, 10/22/2019 - 10:27 nga Jona Dervishi
Mër, 09/11/2019 - 12:11 nga Jona Dervishi
Enj, 07/11/2019 - 12:29 nga Jona Dervishi
Hën, 07/08/2019 - 13:27 nga Jona Dervishi
Hën, 06/10/2019 - 12:00 nga Jona Dervishi
Hën, 06/10/2019 - 11:54 nga Jona Dervishi
Hën, 06/10/2019 - 11:39 nga Jona Dervishi