Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Bizneset sipas pronësisë, 2013-2019

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 06/02/2020 - 14:51 nga Drejtoria e të ...
This is the published revision.
Dje, 06/09/2019 - 15:41 nga Valmira Bebri