Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Numri i divorceve sipas viteve dhe njësive administrative

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 03/02/2021 - 10:35 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Mar, 03/02/2021 - 10:35 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 03/02/2021 - 09:34 nga Drejtoria e të ...
Mar, 03/02/2021 - 09:33 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/26/2020 - 19:00 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Enj, 03/26/2020 - 17:41 nga Drejtoria e të ...
Enj, 03/26/2020 - 17:38 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 14:04 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Mar, 02/11/2020 - 12:44 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/10/2020 - 17:01 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/10/2020 - 17:01 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/10/2020 - 17:01 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/10/2020 - 17:01 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/10/2020 - 17:01 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/10/2020 - 17:01 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/10/2020 - 17:01 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/10/2020 - 17:01 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 02/10/2020 - 16:01 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 06/24/2019 - 13:16 nga Drejtoria e të ...
Hën, 06/24/2019 - 13:16 nga Drejtoria e të ...
Mër, 06/19/2019 - 15:16 nga Drejtoria e të ...
Mër, 06/19/2019 - 10:54 nga Drejtoria e të ...
Mër, 06/12/2019 - 23:27 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Numri i divorceve sipas viteve dhe NjA, 2010-2018'

Pre, 05/24/2019 - 15:27 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2010-2018'

Pre, 05/24/2019 - 15:27 nga Valmira Bebri

Update to resource 'Viti 2010-2018'

Pre, 05/24/2019 - 13:15 nga Valmira Bebri
Pre, 05/24/2019 - 13:14 nga Valmira Bebri
Pre, 05/24/2019 - 13:13 nga Valmira Bebri