Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Shtesa natyrore sipas viteve dhe njësive administrative

Shtesa natyrore sipas viteve dhe njësive administrative në Bashkinë e Tiranës, duke filluar prej vitit 2010. Shtesa natyrore llogaritet si diferencë midis lindjeve dhe vdekjeve të raportuara nga Gjendja Civile

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2020-03-26
Data e publikimit
2019-05-24
Frequency
I përvitshëm
Identifikuesi
a73499fe-3e75-4973-9549-c527e796ec75
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public