Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Lidhjet në Ujësjellës, 2019

Të dhëna mbi numrin e lidhjeve me dhe pa matës për klientët e UKT (familjarë, ente private, institucione, shitje me shumicë). Të dhënat janë me frekuencë mujore e raportohen nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë (UKT).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit17.85 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaAug 23, 2019