Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Subjekte aktive sipas llojit te aktivitetit

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Enj, 07/09/2020 - 13:10 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

This is the published revision.
Sht, 04/25/2020 - 19:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Sht, 04/25/2020 - 19:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Sht, 04/25/2020 - 19:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Sht, 04/25/2020 - 17:53 nga Arba Panajoti
Sht, 04/25/2020 - 17:37 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/22/2020 - 11:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 01/22/2020 - 11:25 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 12/19/2019 - 17:02 nga Drejtoria e të ...

Update to resource 'Property title'

Hën, 10/21/2019 - 15:05 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mar, 08/20/2019 - 11:18 nga Arba Panajoti
Mar, 08/20/2019 - 10:19 nga Arba Panajoti
Mër, 07/10/2019 - 14:05 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/10/2019 - 12:56 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Mër, 07/10/2019 - 12:53 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Property title'

Enj, 06/20/2019 - 09:12 nga Arba Panajoti
Enj, 06/13/2019 - 15:39 nga Arba Panajoti
Mër, 06/05/2019 - 11:14 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Subjekte sipas aktivitetit, 2019'

Mër, 06/05/2019 - 11:14 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Subjekte sipas aktivitetit, 2018'

Mër, 06/05/2019 - 11:14 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Subjekte sipas aktivitetit, 2017'

Mër, 06/05/2019 - 11:14 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Subjekte sipas aktivitetit, 2016'

Mër, 06/05/2019 - 11:14 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Subjekte sipas aktivitetit, 2016-2019'

Mar, 04/16/2019 - 10:55 nga Valmira Bebri
Enj, 04/11/2019 - 13:37 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2019'

Enj, 04/11/2019 - 13:37 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr I 2019'

Enj, 04/11/2019 - 13:37 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2019'

Enj, 04/11/2019 - 13:37 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr IV 2018'

Enj, 04/11/2019 - 11:21 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2019'

Enj, 04/11/2019 - 10:37 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr I 2019'

Hën, 03/18/2019 - 16:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I - IV 2018'

Hën, 03/18/2019 - 16:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I - IV 2016'

Hën, 03/18/2019 - 16:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I - IV 2017'

Hën, 03/18/2019 - 16:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I - IV 2017'

Hën, 03/18/2019 - 16:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I - IV 2016'

Hën, 03/18/2019 - 16:49 nga Arba Panajoti

Update to resource 'Tr I 2016 - Tr IV 2018'

Hën, 03/18/2019 - 14:57 nga Arba Panajoti