Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Mjetet e pastrimit, 2018

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 05/28/2019 - 13:42 nga Jona Dervishi
This is the published revision.
Mër, 02/27/2019 - 10:58 nga Besmir Osmenaj

Ngarkuar per here te pare