Linja 11 Porcelan-Qendër

Linja 11, Stacionet

Porcelan-Qendër, ka 28 stacione në dy drejtimet e itinerarit

Linja 11: Qendër-Porcelan

 1. tek “Kulla e Sahatit” (Stacioni Fillestar).
 2. Në afërsi të sheshit “Avni Rustemi”.
 3. Mbas kryqëzimit të Rrugës “Hoxha Tahsim” me Rrugën “Vllazën Huta”.
 4. Përpara kryqëzimit të Rrugës “Hoxha Tahsim” me Rrugën “Bardhyl”.
 5. Pas kryqëzimit të Rrugën “Xhanfize Keko”, me Rrugën “Ramiz Treni”.
 6. Pas kryqëzimit të Rrugën “Xhanfize Keko”, me Rrugën “Sadik Petrelën
 7. Pas kryqëzimit të Rrugën “Xhanfize Keko”, me Rrugën “Zini Sako”.
 8. Përpara kryqëzimit të Rrugën “Xhanfize Keko”, me Rrugën “Hysen Xhura”.
 9. Në Rrugën “Sotir Caci”, përball Institutit të Kërkimeve Veternare.
 10. Në kryqëzimin e Rrugës “Sotir Caci” me Rrugën “Shefqet Kuka”.
 11. Në Rrugën “Muhamet Deliu”, tek Qendra Shëndetësore.
 12. Në Rrugën “Muhamet Deliu”, tek Market “HIPPO”
 13. Në Rrugën “Muhamet Deliu”, tek “Shkolla e Re”.
 14. Në Rrugën “Muhamet Deliu”, tek Thesari.

Linja 11: Porcelan-Qendër

 1. Në Rrugën “Muhamet Deliu”, tek Thesari.
 2. Në Rrugën “Muhamet Deliu”, tek “Shkolla e Re”.
 3. Në Rrugën “Muhamet Deliu”, tek Market “HIPPO”
 4. Në Rrugën “Muhamet Deliu”, tek Qendra Shëndetësore.
 5. Në kryqëzimin e Rrugës “Sotir Caci” me Rrugën “Shefqet Kuka”.
 6. Mbas kryqëzimit të Rrugës “Xhanfize Keko” me Rrugën “Gjolek Kokona”
 7. Përpara kryqëzimit të Rrugën “Xhanfize Keko”, me Rrugën “Hysen Xhura”.
 8. Pas kryqëzimit të Rrugën “Xhanfize Keko”, me Rrugën “Zini Sako”.
 9. Pas kryqëzimit të Rrugën “Xhanfize Keko”, me Rrugën “Sadik Petrelën
 10. Pas kryqëzimit të Rrugën “Xhanfize Keko”, me Rrugën “Ramiz Treni”.
 11. Përpara kryqëzimit të Rrugës “Hoxha Tahsim” me Rrugën “Bardhyl”.
 12. Mbas kryqëzimit të Rrugës “Hoxha Tahsim” me Rrugën “Vllazën Huta”.
 13. Në afërsi të sheshit “Avni Rustemi”.
 14. Tek “Kulla e Sahatit”