Eksperienca juaj me portalin:

Foto e Drejtoria e të Dhënave
Shumë i/e kënaqur, gjeta çfarë kërkoja dhe ka shumë informacion të vlefshëm
43% (15 vota)
I/e kënaqur, gjeta çfarë kërkoja por do doja informacione shtesë
37% (13 vota)
Neutral
9% (3 vota)
I/e pakënaqur, nuk gjeta çfarë kërkoja por mund të përdor disa nga të dhënat e publikuara
9% (3 vota)
Shumë i/e pakënaqur, nuk gjeta çfarë kërkoja dhe gjithë të dhënat të pavlefshme
3% (1 votë)
Gjithsej votime: 35

Komente

Ku mund te gjej studime?

Portali nuk ka studime ekonomike dhe/ose sociale në përmbajtjen e tij. Ajo që mund të gjeni janë të dhënat (dataset-e) dhe një interpritim i thjeshtë i tyre. Për këtë ju sugjerojmë të konsultoni Dashboardet dhe Lajmet të cilat integrojnë grafikë, harta dhe tekste në përmbajtjen e tyre, për ti bërë të dhënat më të lexueshme për përdoruesin.
Faleminderit për interesin,
Drejtoria e Inovacionit dhe të Dhënave