Primary tabs

Zyra e Informacionit Turistik, 2016 - 2022

Numri i turistëve sipas kontinenteve nga vijnë të cilët paraqiten pranë Zyrës së Informacionit Turistik. Sqarojmë se ky nuk është numri i turistëve që vizitojnë Tiranën, por një pjesë të tyre, të cilët kërkojnë informacion mbi Tiranën pranë Zyrës së Informacionit Turistik në Bashkinë Tiranë. Të dhënat raportohen me frekuencë tremujore nga Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore dhe e Turizmit. Për 2020 është raportuar tremujori I-IV dhe ndryshimi i vlerave në zero për disa shtete është për shkak të pandemisë.