Primary tabs

Zënie dhe bllokime të hapësirave nga individë, 2016

Të dhëna vjetore mbi akt-konstatime të mbajtura për shkeljet nga individë sipas kategorive, raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK).. Në tabelë janë paraqitur vetëm të dhëna për Njësinë Administrative Nr.10 pasi vetëm në këtë Njësi janë lëshuar akt-konstatime.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit266 byte
Lloji I resursitfile upload
KohaSep 30, 2019